เปิดลงทะเบียนแอป ทางรัฐ รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท


 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท โดยยืนยันถึงความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนให้กับประชาชนจำนวน 50 ล้านคน ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2567 และจะโอนเงินเข้าผ่านระบบแอปพลิเคชันที่กำลังพัฒนาในช่วงปลายปี


ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาทในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

 1. ประชาชนที่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
 2. มีสัญชาติไทย
 3. อายุเกิน 16 ปี ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี
 5. มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท

 • ประชาชนสามารถใช้จ่ายในพื้นที่อำเภอที่มีชื่อในทะเบียนบ้านผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • ไม่มีการจ่ายออนไลน์
 • กำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็ก รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก ไม่รวมห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่

สำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเพื่อรับการใช้จ่าย ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้า

ปัจจุบันมีร้านค้าสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากถึงล้านราย โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่สามารถใช้เงินดิจิทัลได้ เน้นไปที่สินค้าที่ผลิตในประเทศและใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ


ช่องทางลงทะเบียนแอปทางรัฐ รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท


แอปทางรัฐ คืออะไร


ทางรัฐ คือ แอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เป็นศูนย์กลางบริการภาครัฐแบบครบวงจร เปิดใช้ตั้งแต่ปี 2564 รวบรวมบริการต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล สาธารณูปโภค การศึกษา สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย กฎหมาย เครดิตบูโร ข้อมูลภาครัฐ และยานพาหนะ ไว้ในแอปเดียว


โหลดแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ"


ช่องทางลงทะเบียนแอปทางรัฐ รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท

โหลดแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" เตรียมพร้อมก่อนลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่นี่


App Store (คลิก)


Google Play (คลิก)


ขั้นตอนลงทะเบียนเงินดิจิทัล แอปทางรัฐ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ


ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ


 1. เปิดแอปฯ ทางรัฐ แล้วเลือก สมัครสมาชิก
 2. สแกนบัตรประชาชน และ ใบหน้าของผู้ใช้งาน
 3. ระบุบัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งาน