บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง คว้าชัย ในการยื่นประมูลข้าว 10 ปี


บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จ.กำแพงเพชร คว้าชัย ในการยื่นประมูลข้าว 10 ปี ได้ไปทั้ง 2 คลัง รวม 15,000 ตัน โดยยื่นประมูลไปในราคา 19,070 บาทต่อตัน หรือ 19 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นการเสนอราคาสูงกว่าราคาในใจ ที่รมว.พาณิชย์ตั้งไว้ 15 บาทต่อกิโลกรัม


บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จากกำแพงเพชร คว้าชัยประมูลข้าว 10 ปี

รายละเอียด:

  • บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จากจังหวัดกำแพงเพชร ประสบความสำเร็จในการประมูลข้าวสารจากรัฐบาล เป็นสัญญา 10 ปี
  • ข้าวสารที่ประมูลมีจำนวนรวม 15,000 ตัน แยกเป็น
    • คลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100%) 11,656 ตัน
    • คลัง บจก. พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%) 3,356 ตัน
  • บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง เสนอราคาประมูล 19,070 บาทต่อตัน หรือ 19 บาทต่อกิโลกรัม
  • ราคาที่เสนอสูงกว่าราคาที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งตั้งโดย รมว.พาณิชย์ไว้ที่ 15 บาทต่อกิโลกรัม


การยื่นประมูลข้าว 10 ปี