ข่าวดีสายชอป! ผลักดันกฎหมายใหม่ ให้คุณเช็กของก่อนจ่าย


 ข่าวดีสำหรับสายชอปออนไลน์! ‘รมต.จิราพร’ ผลักดัน สคบ. ออกกฎหมายใหม่ ชู “มาตรการส่งดี (Dee-Delivery)” เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค แก้ปัญหากลโกงเก็บเงินปลายทางและสินค้าที่ไม่ตรงปก โดยสั่งให้บริษัทขนส่งเผยชื่อพนักงานและให้ข้อมูลติดต่อร้านค้า พร้อมให้สิทธิผู้บริโภคเช็กของก่อนจ่ายเงิน และสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 5 วัน กฎหมายใหม่นี้เตรียมลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนกรกฎาคมนี้


นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ามีประชาชนจำนวนมากสะท้อนความเดือดร้อนจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์หรือแอปพลิเคชันชอปปิงมายัง สคบ. หลายกรณี เช่น มีพัสดุส่งมาที่บ้านโดยที่ไม่ได้สั่งและถูกเรียกเก็บเงินปลายทาง หรือกรณีที่สั่งซื้อสินค้าแล้วเกิดปัญหาแต่ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ หรือติดต่อได้แต่ไม่ได้รับการแก้ไข และยังมีกรณีที่ชำระเงินค่าสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง แต่เมื่อเกิดปัญหากลับไม่ได้รับเงินคืน เนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแจ้งว่าจ่ายเงินให้กับผู้ขายไปแล้ว ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย


เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภค ล่าสุดคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาภายใต้ สคบ. ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ‘เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ....’ ซึ่งจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนกรกฎาคมนี้


กฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ปัญหานักชอปออนไลน์โดยใช้ “มาตรการส่งดี (Dee-Delivery)” ให้ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจ ชื่อสกุลผู้รับเงินพร้อมหมายเลขติดตามพัสดุ และกำหนดให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าถือเงินค่าสินค้าเป็นระยะเวลา 5 วันก่อนนำส่งเงินให้กับผู้ขาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสแจ้งเหตุที่ขอคืนสินค้าและขอเงินคืน นอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้บริโภคสามารถเปิดดูสินค้าก่อนชำระเงินได้ โดยหากพบว่ามีปัญหาตามที่กล่าวมา ผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการชำระเงินและไม่รับสินค้าได้ นางสาวจิราพรกล่าวปิดท้าย


เช็กของก่อนจ่าย