ปั๊มจุ่มคืออะไร?


 ปั๊มจุ่ม หรือ Submersible Pump เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานใต้น้ำโดยเฉพาะ ใช้สำหรับดูดน้ำหรือของเหลวจากบริเวณต่าง ๆ ที่มีระดับน้ำสูงกว่าพื้นที่ระบายน้ำออก เช่น บ่อเก็บน้ำ บ่อน้ำใต้ดิน บ่อน้ำเสีย และแหล่งน้ำอื่น ๆ ปั๊มจุ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการใช้งานทั้งในอุตสาหกรรมและการใช้งานภายในครัวเรือน เนื่องจากมีความสามารถในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและความทนทานสูง


หลักการทำงานของปั๊มจุ่ม


ปั๊มจุ่ม หรือ Submersible Pump ทำงานโดยใช้หลักการของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal force) และการใช้ใบพัดเพื่อสร้างแรงดันน้ำให้เกิดการเคลื่อนที่ของของเหลวจากบริเวณที่มีน้ำขังหรือท่วม ไปยังจุดที่ต้องการระบายน้ำออก หลักการทำงานของปั๊มจุ่มสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้:

1. การติดตั้ง

ปั๊มจุ่มถูกออกแบบให้ติดตั้งและทำงานใต้น้ำ โดยทั่วไปจะมีสายไฟที่ยาวเพียงพอให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก และมีท่อสำหรับดูดน้ำและท่อสำหรับระบายน้ำออกไปยังจุดที่ต้องการ

2. การทำงานของมอเตอร์

เมื่อเปิดสวิตช์หรือเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ มอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ภายในปั๊มจุ่มจะเริ่มทำงาน มอเตอร์นี้จะหมุนด้วยความเร็วสูง โดยมีแกนที่เชื่อมต่อกับใบพัดของปั๊ม

3. การหมุนของใบพัด

ใบพัดที่เชื่อมต่อกับแกนมอเตอร์จะหมุนด้วยความเร็วสูง การหมุนของใบพัดจะสร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ทำให้เกิดแรงดูดที่จุดศูนย์กลางของใบพัด

4. การสร้างแรงดัน

น้ำหรือของเหลวที่อยู่รอบ ๆ ตัวปั๊มจุ่มจะถูกดูดเข้าสู่ใบพัดผ่านทางช่องดูด (Suction inlet) จากนั้นใบพัดจะส่งน้ำออกไปทางช่องระบาย (Discharge outlet) ด้วยแรงดันที่เพิ่มขึ้นจากการหมุนของใบพัด

5. การระบายน้ำ

น้ำหรือของเหลวที่ถูกดูดเข้าไปในปั๊มจะถูกส่งออกไปยังท่อระบายน้ำผ่านช่องระบาย โดยแรงดันที่สร้างขึ้นจากการหมุนของใบพัดจะช่วยให้ของเหลวเคลื่อนที่ออกไปจากจุดที่น้ำท่วมไปยังจุดที่ต้องการระบาย

6. ระบบป้องกันและควบคุม

ปั๊มจุ่มหลายรุ่นมาพร้อมกับระบบป้องกันและควบคุมต่าง ๆ เช่น:

 • ระบบปิดอัตโนมัติ: เมื่อไม่มีน้ำให้ดูดหรือเมื่อระดับน้ำต่ำเกินไป ปั๊มจะปิดการทำงานอัตโนมัติเพื่อป้องกันการทำงานแบบเปล่า (Dry running) ซึ่งอาจทำให้มอเตอร์เสียหาย
 • ระบบระบายความร้อน: การทำงานใต้น้ำช่วยให้มอเตอร์ของปั๊มจุ่มมีการระบายความร้อนที่ดี ลดความเสี่ยงในการเกิดความร้อนสูงเกินไป
 • ระบบกรอง: ป้องกันการอุดตันของปั๊มด้วยตะแกรงกรองที่ช่วยกรองเศษขยะหรือของแข็งที่อาจเข้ามาในปั๊ม


ชนิดของปั๊มจุ่มปั๊มจุ่มสามารถแบ่งออกเป็นหลายชนิดตามการใช้งานและลักษณะการทำงาน:

 1. ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด (Clean Water Submersible Pump): ใช้สำหรับดูดน้ำสะอาด เช่น การสูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำ การรดน้ำต้นไม้
 2. ปั๊มจุ่มน้ำเสีย (Dirty Water Submersible Pump): ออกแบบมาเพื่อดูดน้ำที่มีเศษตะกอนหรือของแข็ง เช่น น้ำท่วม น้ำเสียจากอุตสาหกรรม
 3. ปั๊มจุ่มบ่อบาดาล (Deep Well Submersible Pump): ใช้สำหรับสูบน้ำจากบ่อบาดาลหรือน้ำใต้ดินที่มีความลึกมาก
 4. ปั๊มจุ่มระบายน้ำเสีย (Sewage Submersible Pump): ออกแบบมาเพื่อดูดน้ำเสียที่มีของแข็งขนาดใหญ่ เช่น น้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม


การเลือกใช้ปั๊มจุ่ม


การเลือกใช้ปั๊มจุ่มที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้นมีความสำคัญมาก ผู้เชี่ยวชาญควรพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ลักษณะของของเหลว: เช่น น้ำสะอาด น้ำเสีย น้ำที่มีสารเคมีเจือปน หรือของเหลวที่มีความหนืด
 2. อัตราการไหล (Flow Rate): ปริมาณน้ำที่ต้องการสูบต่อหน่วยเวลา (ลิตร/นาที หรือ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)
 3. ความสูงในการสูบ (Head Height): ระยะทางแนวดิ่งจากจุดที่ปั๊มดูดน้ำถึงจุดที่น้ำถูกปล่อยออก
 4. ขนาดและความทนทาน: วัสดุที่ใช้ในการผลิตปั๊มจุ่มควรมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอ เช่น สแตนเลส เหล็กกล้า
 5. การบำรุงรักษา: การเลือกปั๊มที่มีระบบการบำรุงรักษาง่าย เช่น การเปลี่ยนชิ้นส่วน การทำความสะอาด และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของปั๊ม


การบำรุงรักษาและการดูแลปั๊มจุ่ม


การบำรุงรักษาปั๊มจุ่มเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ปั๊มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน:

 1. ตรวจสอบสภาพภายนอก: ตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวปั๊ม สายไฟ และท่อ
 2. ทำความสะอาดใบพัดและตัวกรอง: ป้องกันการอุดตันจากตะกอนและเศษวัสดุต่าง ๆ
 3. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์: ฟังเสียงการทำงานของมอเตอร์ว่ามีเสียงผิดปกติหรือไม่
 4. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า: ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟและระบบควบคุมให้แน่นหนาและปลอดภัย


ข้อดีและข้อเสียของปั๊มจุ่ม


ข้อดี:

 • ทำงานใต้น้ำได้ดี ไม่ต้องกลัวน้ำเข้าเครื่อง
 • ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากติดตั้งในน้ำ
 • มีหลากหลายรุ่นและขนาดให้เลือกตามการใช้งาน

ข้อเสีย:

 • การบำรุงรักษาในระยะยาวอาจยุ่งยากเมื่อมีการอุดตัน
 • ต้องระวังการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
 • ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มประเภทอื่น

ปั๊มจุ่มคืออะไร?
10 วิธีในการใช้งานปั๊มจุ่ม


ปั๊มจุ่ม หรือ Submersible Pump เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือน การเกษตร อุตสาหกรรม หรือสิ่งแวดล้อม ด้านล่างนี้คือ 10 วิธีการใช้งานปั๊มจุ่มที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

1. การระบายน้ำท่วมในบ้าน

เมื่อฝนตกหนักจนทำให้น้ำท่วมบ้าน ปั๊มจุ่มสามารถใช้ดูดน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมภายในบ้าน เช่น ห้องใต้ดิน หรือห้องเก็บของ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างของบ้าน

2. การรดน้ำสวนและต้นไม้

ปั๊มจุ่มสามารถนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้หรือสวนได้ โดยการดูดน้ำจากบ่อน้ำหรือถังเก็บน้ำ และส่งน้ำไปยังท่อรดน้ำ ทำให้การรดน้ำมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา

3. การดูดน้ำจากบ่อบาดาล

สำหรับพื้นที่ที่มีการขุดบ่อบาดาล ปั๊มจุ่มสามารถใช้ในการดูดน้ำขึ้นมาเพื่อใช้ในครัวเรือน หรือการเกษตรได้ เนื่องจากมีความสามารถในการดูดน้ำจากระดับความลึกที่สูง

4. การระบายน้ำเสียจากอาคาร

ในอาคารหรือโรงงานที่มีน้ำเสียสะสม ปั๊มจุ่มสามารถนำมาใช้ในการระบายน้ำเสียออกจากถังเก็บน้ำเสีย หรือบ่อเก็บน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำสาธารณะ

5. การดูดน้ำในงานก่อสร้าง

ในงานก่อสร้างที่มีการขุดดินหรือสร้างฐานราก ปั๊มจุ่มสามารถใช้ในการดูดน้ำที่สะสมอยู่ในหลุมขุดออกไป เพื่อให้งานก่อสร้างสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีอุปสรรคจากน้ำ

6. การบำบัดน้ำในระบบน้ำเสีย

ปั๊มจุ่มสามารถใช้ในการดูดน้ำเสียหรือของเหลวจากระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานีบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำการกรองและบำบัดให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

7. การดูดน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปั๊มจุ่มสามารถใช้ในการดูดน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ หรือบ่อปลา เพื่อนำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้

8. การดูดน้ำในบ่อปลาและบ่อกุ้ง

ปั๊มจุ่มสามารถใช้ในการดูดน้ำจากบ่อปลาและบ่อกุ้ง เพื่อทำการเปลี่ยนน้ำหรือล้างบ่อ ช่วยให้สภาพแวดล้อมในบ่อดีขึ้นและลดการสะสมของของเสีย

9. การดูดน้ำในงานเหมืองแร่

ในงานเหมืองแร่ที่มีน้ำสะสมในพื้นที่การทำงาน ปั๊มจุ่มสามารถใช้ในการดูดน้ำออกจากพื้นที่การทำเหมือง เพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย

10. การระบายน้ำในอุโมงค์และท่อระบายน้ำ

ในงานบำรุงรักษาอุโมงค์หรือท่อระบายน้ำที่มีน้ำขังสะสม ปั๊มจุ่มสามารถใช้ในการดูดน้ำออกจากอุโมงค์หรือท่อระบายน้ำ เพื่อทำการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพสรุป

ปั๊มจุ่มเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์และมีความสำคัญอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในครัวเรือนหรือในภาคอุตสาหกรรม การเลือกใช้ปั๊มจุ่มที่เหมาะสมและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีจะช่วยให้การทำงานของปั๊มมีประสิทธิภาพสูงสุดและยืดอายุการใช้งานอย่างยาวนาน ผู้เชี่ยวชาญควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการเลือกใช้และบำรุงรักษาปั๊มจุ่มเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย