ในหลวงโปรดเกล้า พระราชทานชื่อ รถไฟสายสีเหลือง นัคราพิพัฒน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ  “นัคราพิพัฒน์” (นัก-คะ-รา-พิ-พัด) Nakkhara Phiphat แก่รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ซึ่งมีความหมายว่า ความเจริญแห่งเมือง


โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรงเป็นระบบขนส่งสาธารณะรองเพื่อเชื่อมต่อและขยายเข้ากับระบบรถไฟฟ้ามวลชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใช้ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566


พระองค์ท่านทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อนี้ นำมาซึ่งความปีติยินดีและสิริมงคลแก่กระทรวงคมนาคม การรถไฟฯ และประชาชนผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดประโยชน์ด้านคมนาคมและขนส่งสาธารณะ


สำหรับรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ มีระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสาย มีสถานีให้บริการทั้งสิ้น 23 สถานี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. โดยตลอดเส้นทางมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายหลักอีก 4 สาย ได้แก่ สถานีลาดพร้าว เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) สถานีแยกลำสาลี เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม


ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สถานีหัวหมากเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และรถไฟสายตะวันออก และสถานีสำโรง เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ พร้อมกันนี้ ผู้ใช้รถยนต์ยังสามารถนำรถมาจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจรสถานีศรีเอี่ยมและที่อาคารจอดแล้วจรสถานีลาดพร้าว เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 – 01.00 น.


ชื่อ รถไฟสายสีเหลือง ‘นัคราพิพัฒน์’