เซเว่น ซื้อเหล้า-เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ถึงกี่โมง


ร้านสะดวกซื้อ 7-11 เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย และมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสำหรับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เหล้าและเบียร์ ซึ่งมีกฎหมายกำหนดช่วงเวลาขายไว้โดยเฉพาะ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยจึงอาจประสบปัญหาในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากไม่ทราบถึงช่วงเวลาที่สามารถซื้อได้ เราจึงได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน 7-11 เพื่อให้คนไทยสามารถแจ้งให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทราบ

ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11 สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลาดังนี้:

เซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 2 ช่วงเวลา ดังนี้


ช่วงเช้า: 11:00 น. ถึง 14:00 น.

ช่วงเย็น: 17:00 น. ถึง 24:00 น.


**หมายเหตุ:


ช่วงเวลาจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของทางร้านหรือกฎหมายท้องถิ่น กรุณาตรวจสอบกับทางร้านอีกครั้งก่อนซื้อ

ในบางพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง ทางร้านอาจปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เร็วกว่าปกติ


ส่วนในวันสำคัญทางศาสนา จะงดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมง


การกำหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการบริโภคและลดผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการดื่มในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น ช่วงเช้าที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงานหรือเรียนหนังสือ หรือช่วงเวลากลางดึกที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายได้


เซเว่น ซื้อเหล้า-เบียร์  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ถึงกี่โมง