คุ้มภัยโตเกียวมารีน หยุดรับประกันภัยรถไฟฟ้า


 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อารีเกเตอร์ แพลทฟอร์มนายหน้าประกันชั้นนำของไทย

ภายใต้บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศเรื่อง บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งหยุดรับประกันภัยรถไฟฟ้า (อีวี) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป


อารีเกเตอร์ แจ้ง คุ้มภัยโตเกียวมารีน หยุดรับประกันภัยรถไฟฟ้า (อีวี) ทุกประเภท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2567


รายละเอียด:

 • งดรับประกันภัยรถไฟฟ้า (อีวี) ทุกแบรนด์ รวมถึงงานเก่า งานโอนย้าย และงานต่ออายุ
 • กรณีใบเตือนงานต่ออายุ ทางฝ่ายรับประกันของคุ้มภัยโตเกียวมารีนฯ ยังสามารถเสนอเบี้ยใบเตือนให้พิจารณาเป็นรายกรณี โดยจะดูจากประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน

สาเหตุ: ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่า มาจากปัจจัยต่างๆ เช่น

 • ข้อมูลสถิติการเคลมสินไหมทดแทน ของรถอีวี ที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงกว่ารถยนต์ทั่วไป
 • ราคาอะไหล่ ของรถอีวี ที่มีราคาแพง
 • เทคโนโลยี ของรถอีวี ที่ยังใหม่ และอาจจะซ่อมแซมได้ยาก

ผลกระทบ:

 • ผู้ใช้งานรถอีวี อาจจะหาตัวเลือกประกันภัยได้ยากขึ้น
 • เบี้ยประกันภัย ของรถอีวี อาจจะมีราคาแพงขึ้น
 • บริษัทประกันภัย รายอื่นๆ อาจจะพิจารณาหยุดรับประกันภัยรถอีวี

ทางเลือก:

 • ผู้ใช้งานรถอีวี ควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบข้อเสนอจากบริษัทประกันภัยต่างๆ
 • อาจจะพิจารณา ซื้อประกันภัยรถยนต์แบบอื่นๆ เช่น ประกันภัยชั้น 3 หรือ ประกันภัยชั้น 2+
 • ติดตาม ข้อมูลข่าวสารจากทาง คปภ. และ สมาคมประกันภัยไทย

แหล่งข้อมูล:

หมายเหตุ:

 • ข้อมูลนี้เป็นการสรุปประเด็นสำคัญจากข่าว อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่ได้นำเสนอในที่นี้
 • ผู้ใช้งานรถอีวีควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย

อารีเกเตอร์ แจ้ง คุ้มภัยโตเกียวมารีน หยุดรับประกันภัยรถไฟฟ้า