ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ถูกชาวกัมพูชาอ้างว่าเป็น คนเขมร


 นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ "ลิซ่า ลลิษา มโนบาล" ถูกชาวกัมพูชาอ้างว่าเป็น "คนเขมร" ในคอมเมนต์บนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับ MV เพลง "Rockstar" ของลิซ่า มีหลายคนที่อ้างว่าลิซ่าเป็นความภาคภูมิใจของกัมพูชา และบอกว่าเธอเป็นคนเขมร


การอ้างสิทธิ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีการกล่าวอ้างว่าไอดอลและคนดังของไทยเป็นคนกัมพูชามาหลายครั้ง แม้ว่าบางครั้งคนไทยจะเล่นขำๆ แต่การกล่าวอ้างนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆ อย่างต่อเนื่อง


บางคนในกัมพูชามีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้อย่างแรงกล้า มีความคิดที่คลั่งชาติ และการอ้างสิทธิ์ดินแดนและบุคคลที่ไม่สมเหตุสมผล


ในประเทศไทย เรามีความหลากหลายทางภาษาและเชื้อชาติ และส่งเสริมความหลากหลายนี้ เราไม่อ้างสิทธิ์ดินแดนหรือบุคคลเพียงเพราะพวกเขาพูดภาษาเดียวกับเรา


ลิซ่าเป็นพลเมืองไทยและภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเธอ การอ้างว่าลิซ่าเป็นคนเขมรนั้นสะท้อนถึงการขาดความละอายใจและสติปัญญาที่ตื้นเขินของผู้กล่าวอ้าง หากใช้ตรรกะแบบนี้ ไทยก็สามารถอ้างสิทธิ์ว่า "คนกัมพูชาทั้งประเทศเคยเป็นพลเมืองไทย" ซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระพอๆ กัน


ลิซ่า rockstar