วันมหาสมุทรโลก World Ocean Day


 วันมหาสมุทรโลก หรือ World Ocean Day เป็นวันที่เรามาร่วมเฉลิมฉลองและตระหนักถึงความสำคัญของมหาสมุทรกัน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี วันมหาสมุทรโลกมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของมหาสมุทรในชีวิตของเรา และกระตุ้นให้เกิดการปกป้องและรักษาทรัพยากรทางทะเล


ประวัติย่อๆ ของวันมหาสมุทรโลก


วันมหาสมุทรโลกเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปี 1992 ที่การประชุมสุดยอดขององค์การสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล แต่วันนี้เพิ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติในปี 2008 เท่านั้น


ทำไมมหาสมุทรถึงสำคัญ


  • มหาสมุทรครอบคลุมพื้นที่กว่า 70% ของโลกเรา และมีบทบาทสำคัญมากมายที่บางทีเราอาจไม่ทันนึกถึง เช่น

  • เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิต: มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ในมหาสมุทร ตั้งแต่ปลาเล็กๆ ไปจนถึงวาฬใหญ่ๆ
  • ผลิตออกซิเจน: แพลงก์ตอนพืชในทะเลผลิตออกซิเจนถึง 50% ของออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไป
  • ควบคุมสภาพอากาศ: มหาสมุทรช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และกระจายความร้อนจากแสงอาทิตย์ ทำให้สภาพอากาศโลกสมดุลขึ้น


ปัญหาที่มหาสมุทรกำลังเผชิญ


ถึงแม้มหาสมุทรจะมีความสำคัญมาก แต่ก็ยังเผชิญกับปัญหามากมาย เช่น


  • มลพิษพลาสติก: ขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งลงทะเลทำให้เกิดปัญหามลพิษและทำร้ายสิ่งมีชีวิตในทะเล
  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: อุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นและเกิดปะการังฟอกขาว
  • การประมงเกินขนาด: การจับปลาเกินจำนวนทำให้ปลาหลายชนิดลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว


เราจะช่วยปกป้องมหาสมุทรได้อย่างไร


การปกป้องมหาสมุทรเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ เราสามารถช่วยได้โดย:


  1. ลดการใช้พลาสติก: ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและนำขยะไปรีไซเคิล
  2. เลือกซื้ออาหารทะเลอย่างยั่งยืน: ซื้อผลิตภัณฑ์จากทะเลที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่สนับสนุนการประมงอย่างยั่งยืน
  3. ให้ความรู้และสร้างการตระหนักรู้: แชร์ความรู้เกี่ยวกับมหาสมุทรและวิธีการปกป้องมหาสมุทรกับคนรอบข้าง


สรุปให้เข้าใจง่ายๆคือ


วันมหาสมุทรโลกเป็นวันที่เรามาร่วมกันเพิ่มความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของมหาสมุทร และร่วมกันหาวิธีการปกป้องและรักษาทรัพยากรทางทะเล เพื่อให้มหาสมุทรยังคงเป็นแหล่งชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพต่อไปในอนาคต


World Ocean Day