เนื้อเพลง Rockstar – LISA


 เนื้อเพลง Rockstar Lisa ภาษาอังกฤษ

[Chorus]


Gold teeth sittin’ on the dash, she a rockstar

Make your favorite singer wanna rap, baby, la-la

“Lisa, can you teach me Japanese?” I said, “はい, はい!”

That’s my life, life, baby, I’m a rockstar


[Pre-Chorus]


Been on a mission, boy, they call me catch and kill

I’m stealin’ diamonds, make them chase me for the thrill

Been M-I-A, BKK so pretty

Every city that I go’s my city


[Chorus]


Gold teeth sittin’ on the dash, she a rockstar

Make your favorite singer wanna rap, baby, la-la

“Lisa, can you teach me Japanese?” I said, “はい, はい!”

That’s my life, life, baby, I’m a rockstar


Post-Chorus]


I’m a rockstar, I’m a rockstar

It’s not hype, hype, baby, make you rock hard


[Verse]


Make a wish, babe, what you wanna do?

Dippin’ outta big cities like a ponzu

It’s a fast life, it’s an attitude

Put it on the calеndar and tell me when to comе through

Yes, yes, I can spend it

Yes, yes, no pretendin’

Tight dress, LV sent it

Oh shit, Lisa reppin


[Pre-Chorus]


Been on a mission, boy, they call me catch and kill

I’m stealin’ diamonds, make them chase me for the thrill

Been M-I-A, BKK so pretty

Every city that I go’s my city


[Chorus]


Gold teeth sittin’ on the dash, she a rockstar

Make your favorite singer wanna rap, baby, la-la

“Lisa, can you teach me Japanese?” I said, “はい, はい!”

That’s my life, life, baby, I’m a rockstar

Gold teeth sittin’ on the dash, she a rockstar

Make your favorite singer wanna rap, baby, la-la

“Lisa, can you teach me Japanese?” I said, “はい, はい!”

That’s my life, life, baby, I’m a rockstar


[Post-Chorus]


I’m a rockstar, I’m a rockstar

It’s not hype, hype, baby, make you rock hard

I’m a rockstar, I’m a rockstar

It’s not hype, hype, baby, make you rock hard


[Outro]


Ooh, and the music goin’

Ooh, and the girls are posin’

Ooh, don’t it get you in a mood?

It’s not hype, hype, baby, I’m a rockstar


เพลง "Rockstar" ของ LISA สื่อถึงการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีความมั่นใจในตัวเองเหมือนร็อคสตาร์ เนื้อเพลงแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวของตัวเอง ไม่สนใจคำวิจารณ์จากคนอื่น และมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ มีสไตล์ และมีพลัง


เพลงนี้เน้นถึงความมุ่งมั่นและการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการทำตามความฝัน การไม่ยอมแพ้ และการเป็นตัวของตัวเองโดยไม่สนใจคำพูดของคนอื่น นอกจากนี้ยังสื่อถึงความสำเร็จและการยืนหยัดในสิ่งที่ตนเองเชื่อมั่น การแสดงออกถึงความเป็นตัวตนและพลังงานในทุกๆ ด้านของชีวิต เหมือนกับการเป็นร็อคสตาร์ที่อยู่บนยอดเสมอ


ดูเอ็มวี https://www.youtube.com/watch?v=hbcGx4MGUMg&ab_channel=LLOUDOfficial


เนื้อเพลง Rockstar