วิธีการเสริมมงคลด้วยเลขกำลังวัน การทำบุญและการสวดมนต์


เลขกำลังวัน เป็นแนวคิดทางโหราศาสตร์ตามคัมภีร์มหาทักษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทวดาพระเคราะห์ที่คอยคุ้มครองมนุษย์ที่เกิดในแต่ละวันและกำลังวันของแต่ละวัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงจำนวนปีที่เทวดาพระเคราะห์เสวยอายุ โดยในทางโหราศาสตร์ เลขกำลังวันนี้มีความสำคัญในการพยากรณ์ดวงชะตา การเสริมดวง และการทำบุญต่าง ๆ เพื่อเสริมมงคลให้กับตนเอง


เลขกำลังวันตามตำราหลวง รายละเอียดต่างๆมีดังนี้

 • วันอาทิตย์ เท่ากับ 6
 • วันจันทร์ เท่ากับ 18
 • วันอังคาร เท่ากับ 8
 • วันพุธกลางวัน เท่ากับ 17
 • วันพุธกลางคืน (พระราหู) เท่ากับ 12
 • วันพฤหัสบดี เท่ากับ 19
 • วันศุกร์ เท่ากับ 21
 • วันเสาร์ เท่ากับ 10

เลขกำลังวันทั้งหมดนี้รวมกันได้ 108 ซึ่งถือเป็นเลขมงคลในทางโหราศาสตร์ ส่วนพระเกตุ ซึ่งเป็นดาวพระเคราะห์ดวงที่ 9 มีเลขกำลังวันเท่ากับ 9


การนำเลขกำลังวันไปใช้

 1. เสี่ยงโชค: ผู้คนนิยมใช้เลขกำลังวันในการเสี่ยงโชค เช่น ซื้อหวยหรือเสี่ยงทายอื่น ๆ
 2. เสริมดวงและทำบุญ: การเติมน้ำมันตะเกียง ทำบุญใส่บาตร หยอดเหรียญตามกำลังวัน เพื่อเสริมมงคลให้กับตนเอง
 3. การสวดมนต์: การสวดมนต์ตามบทประจำวันเกิด โดยสวดตามจำนวนเลขกำลังวัน เช่น หากเกิดวันพฤหัสบดี จะสวดมนต์ 19 จบ
 4. ประกอบการใช้สิ่งของ: การนำเลขกำลังวันไปประกอบกับสิ่งของเครื่องใช้ที่ตนใช้ประจำ เพื่อให้เกิดผลดีหรือโชคลาภ

ตัวอย่างการเสริมดวงด้วยเลขกำลังวัน


หากคุณเกิดวันศุกร์ (เลขกำลังวัน 21) คุณอาจจะเลือกสวดมนต์ 21 จบในวันศุกร์ หรือทำบุญใส่บาตร 21 บาท หรือเติมน้ำมันตะเกียง 21 หลอด เพื่อเสริมโชคลาภและมงคลให้กับชีวิตของคุณ 


ความหมายและการประยุกต์ใช้เลขกำลังวัน


ความหมายของเลขกำลังวัน


เลขกำลังวันมีความหมายเชิงโหราศาสตร์และศาสนา โดยเชื่อว่าเลขเหล่านี้มีพลังอำนาจที่สามารถส่งผลต่อดวงชะตาและชีวิตของผู้คน เลขกำลังวันจึงถูกนำมาใช้ในหลากหลายรูปแบบเพื่อเสริมสร้างสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง และโชคลาภ


การประยุกต์ใช้เลขกำลังวัน

 1. การเสี่ยงโชค:

  • ผู้คนนิยมนำเลขกำลังวันไปใช้ในการเสี่ยงโชค เช่น เลือกเลขหวย เลขล็อตเตอรี่ หรือในการเล่นเกมที่ต้องใช้ตัวเลข
 2. การเสริมดวงและทำบุญ:

  • เติมน้ำมันตะเกียง: การเติมน้ำมันตะเกียงตามจำนวนเลขกำลังวันเพื่อเสริมสิริมงคล
  • ทำบุญใส่บาตร: ใส่บาตรตามจำนวนเลขกำลังวัน เช่น ใส่บาตร 21 บาท หากเกิดวันศุกร์
  • หยอดเหรียญตามกำลังวัน: หยอดเหรียญในตู้บริจาคหรือในพระอุโบสถตามจำนวนเลขกำลังวัน
 3. การสวดมนต์:

  • การสวดมนต์ตามบทประจำวันเกิด โดยสวดมนต์เท่ากับจำนวนเลขกำลังวัน เช่น หากเกิดวันพฤหัสบดี จะสวดมนต์ 19 จบ
 4. การประกอบกับสิ่งของเครื่องใช้:

  • นำเลขกำลังวันไปใช้กับสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกเลขทะเบียนรถ เลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขที่บ้าน

ตัวอย่างการเสริมดวงด้วยเลขกำลังวัน

สมมุติว่าคุณเกิดวันศุกร์ ซึ่งมีเลขกำลังวันเท่ากับ 21 คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อเสริมดวงและความเป็นสิริมงคล:

 • สวดมนต์ 21 จบในวันศุกร์
 • ทำบุญใส่บาตร 21 บาทในวันศุกร์
 • เติมน้ำมันตะเกียง 21 หลอดที่วัด
 • หยอดเหรียญ 21 เหรียญในตู้บริจาค


การใช้เลขกำลังวันในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้เป็นวิธีหนึ่งในการเสริมดวงและเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณ โดยเชื่อว่าการทำบุญและการปฏิบัติตามเลขกำลังวันจะนำพาโชคลาภ ความสุข และความสำเร็จมาให้เลขกำลังวัน