ระวังโดนโกง! เมื่อเงินโอนหลงเข้าบัญชีผิด ต้องรีบดำเนินการอย่างไร


ชวงนี้มีข่าวการโอนเงินผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากการพิมพ์หมายเลขบัญชีผิดพลาดไปเพียงหนึ่งหลัก ส่งผลให้เงินไปตกอยู่บัญชีของบุคคลอื่นแทน ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกมาแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีโอนเงินผิดพลาด และกรณีที่มีเงินโอนเข้ามาผิดบัญชี ดังนี้


เมื่อเกิดกรณีโอนเงินผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นการโอนผ่านสาขา ตู้ ATM หรือแอปธนาคารบนมือถือ ธนาคารจะไม่สามารถดึงเงินกลับคืนจากบัญชีปลายทางได้ หากปราศจากความยินยอมจากเจ้าของบัญชีนั้น จึงมีแนวทางปฏิบัติแยกเป็น 2 กรณี


กรณีที่เราโอนเงินผิดไปยังบัญชีอื่น


  1. หากรู้จักเจ้าของบัญชี สามารถติดต่อขอให้โอนเงินคืนมาได้ทันที
  2. หากไม่รู้จัก ให้ติดต่อธนาคารต้นทางเพื่อแจ้งปัญหาและสอบถามเอกสารที่ต้องใช้ เช่น สลิปการโอน บัตรประชาชน หรือใบแจ้งความ (กรณีต่างธนาคาร)
  3. เมื่อธนาคารได้รับแจ้ง จะติดต่อบัญชีปลายทางให้ความยินยอมคืนเงิน หากยินยอมจะโอนกลับให้
  4. หากไม่ยินยอมหรือติดต่อไม่ได้ สามารถแจ้งความเพื่อให้ตำรวจมีคำสั่งให้ธนาคารอายัดบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูลต่อไป


กรณีมีเงินโอนเข้าผิดบัญชี


  1. หากรู้จักเจ้าของเงิน สามารถโอนกลับให้ได้เลย
  2. หากไม่รู้จัก ให้ติดต่อธนาคารตรวจสอบก่อน อย่าโอนกลับเองเพราะอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ
  3. หากเป็นการโอนผิดจริง ให้ยินยอมให้ธนาคารโอนคืนเจ้าของ
  4. แต่หากเพิกเฉย ถือเป็นการนำเงินไปใช้โดยมิชอบ เจ้าของเงินสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้


การป้องกันที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการโอนทุกครั้ง ไม่ควรหลงเชื่อง่ายถ้ามีคนขอให้โอนต่อ ควรปรึกษาธนาคารก่อนดำเนินการ เพื่อป้องกันการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจ


สุดวุ่นวาย เมื่อเงินไหลผิดทาง ไขรหัสโอนผิดได้อย่างไร